top of page

HLR

Hjärt- och lungräddning för vuxna. En utbildning som vänder sig till alla. Som är viktig för alla. Att ha kunskaper om HLR och Första hjälpen är avgörande för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna hjälpa en person vid livshotande tillstånd.

 

Enligt Arbetsmiljöverket ska det finnas beredskap och resurser på arbetsplatsen för att kunna möta hastigt insjuknande, akuta skador och olyckor. 

Kursen omfattar cirka 4 timmar.
 

bottom of page