top of page

Brandfarliga Arbeten

590x300.jpg

En utbildning för alla som arbetar med moment där risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser. Till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid brandfarliga arbeten. En ny och modern utbildning (framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier) som uppfyller försäkringsbolagens krav och som motsvarar “Heta arbeten”. Deltagaren får förståelse för risksituationer på sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

 

Brandfarliga Arbeten är anpassad till förhållanden i olika branscher och ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen går även att koppla till ID06.

 

Kursen omfattar cirka 8 timmar.

bottom of page