top of page

APV

Arbete på väg. De nya stegen 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 som även uppfyller tidigare APV nivå 1 och 2. 

Kursen omfattar cirka 8 timmar + en film som förkunskap.

Steg 1.1 APV Grund (för alla).
Steg 1.2 Förare av väghållningsfordon, grund.
Steg 1.3 Vägarbetare, grund.
Steg 2.1 Förare av TMA-fordon med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T-vägar.

bottom of page